นวัตกรรมระบบฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่

นวัตกรรมระบบฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วิธีการ

  1. ขุดคลองใน รอบแหล่งน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุน และเป็นแนวเขต กันการบุกรุก
  2. เขื่อมทางน้ำ เข้า–ออก เข้ากับระบบน้ำสายหลัก ให้น้ำเกิดการไหลเวียน