ผลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562

ประกาศผลเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562 .. ขอแสดงความยินดีกับทุกกลุ่มเยาวชนนะคะ… พบกันใหม่ในปีหน้า … ต้องรีบเตรียมเสนอโครงการกันแล้วนะคะ เพราะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้แล้ว

สำรวจ JWC รอบตัดสิน ม.สยาม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

กลุ่มชุมชนคลองบางจาก มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินโครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูและบำบัดน้ำในพื้นที่ลำประโดง 3 ลำประโดง รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในชุมชนคลองบางจาก และพื้นที่ชุมชนศรีประดู่ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม โดยได้แนวคิดมาจากสภาพน้ำในคลองช่วงต้นสะอาด แต่เมื่อผ่านเขตบางแคเป็นต้นไปสภาพน้ำในลำคลองกลับเริ่มเน่าเสีย ส่งผลให้สิ่งที่ตามมา คือ เชื้อโรค ขยะในน้ำที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพน้ำภายพื้นที่ลำประโดง 3 ลำประโดง ของกลุ่มชุมชนคลองบางจาก มหาวิทยาลัยสยาม ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันของเยาวชน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจิตอาสา อาสาสมัครชุมชน และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ซึ่งการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก ถือเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนในพื้นที่จริงของคณะพยาบาลที่ให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ในพื้นที่ได้อีกด้วย