ประกาศผลรอบคัดเลือก โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ ๙ : สู่ความยั่งยืน

ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ผ่านทั้ง 13 กลุ่ม และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดค่ายรอบประเมินได้ทางเพจมูลนิธิฯ

พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 62

วันที่ 1-4 ต.ค. 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับ สสน. จัดงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จ.นครนายก ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายประเมิน 27 กลุ่มจากทั่วประเทศ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนและได้เรียนรู้เรื่องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป