ไว้อาลัย ผู้แทนชุมชนลุ่มน้ำลาว

ขอร่วมไว้อาลัยให้แก่ นายอินแหลง ไทยกรณ์ ผู้แทนชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่เสียชีวิต นายอินแหลงเป็นคนสำคัญที่ช่วยขยายพื้นที่การดำเนินงานในลุ่มน้ำลาว จาก 1 ชุมชนเป็น 50 ชุมชน จาก 1 ตำบล เป็น 6 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ได้กว่า 350,000 แสนไร่ ในเวลา 12 ปี …

นายอินแหลง กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ กับเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พัฒนามาถึงจุดนี้ และจะพัฒนาการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริต่อไป

ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ มีแรงผลักดันและการสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. รวมถึงมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมกับภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกวิธีกับการดำเนินงาน”

ขอดวงวิญญาณของนายอินแหลงจงไปสู่สุคติ …