ต้นแบบพลิกฟื้นเขาหัวโล้น ขยายผลวนเกษตรยั่งยืน

17/10/2018

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ดำเนินงานสร้างตัวอย่างการฟื้นเขาหัวโล้นพื้นที่บ้านดงผาปูนและบ้านนาบง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สามารถพลิกฟื้นเขาหัวโล้น 1,267 ไร่ และขยายผลโดยชุมชนเอง 6,483 ไร่ รวมเป็น 7,750 ไร่ เปลี่ยนการทำเกษตรจากทำไร่ข้าวโพดมาทำ วนเกษตร ในพื้นที่ตนเองถึงร้อยละ 90 ตัวอย่างเกษตรกรนายเพียร พิศจารย์ จากเดิมทำไร่ข้าวโพด 10 ไร่ ขาดทุนทุกปี เป็นหนี้เกือบ 7 แสนบาท ภายใน 2 ปี ที่เปลี่ยนมาทำวนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30,000 บาท ปัจจุบันหนี้สินเดิมหมดไป และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น