มูลนิธิฯ ร่วมทำกิจกรรมเติมแร่ธาตุ แหล่งอาหารช้างป่า

เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ธนาคารกรุงไทย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้ร่วมการทำกิจกรรมเติมแร่ธาตุในโป่งดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่า ณ หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านเขาใหญ่ จ.ชลบุรี ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2566