ร.ร. มัธยมสุวิทย์ร่วมจัดกิจกรรม “นวัตกรรมรักษ์โลก” ภายใต้นิทรรศการ “คนดี รักษ์โลก”

👉วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดงาน “คนดี รักษ์โลก” ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

ในการนี้ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการต่อยอดโครงการผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไขมันเป็น เทียนไข น้ำยาล้างจาน และสบู่จากไขมัน และตักตบชวาที่นำมาแปรรูปเป็นถ่านอัดก้อน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นผลจากการดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ชุมชนหันมามีส่วนร่วมต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อไป👈💧🌳