วิดีทัศน์

วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานปี 2563

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 9 ร่วมมือฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 8 การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และระดับประเทศ

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 7 ความสำเร็จของชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 6 ความสำเร็จของชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 5 แก้ปัญหาน้ำ

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 4 เร่งฟื้นฟู อ.นาดี พร้อมระดมค้นหาผู้สูญหายและ จับตาพายุ “โคนี” ขึ้นฝั่งเวียดนาม

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 3 ต้นทุนน้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สารคดี “น้ำ คือ ชีวิต” ตอนที่ 2 จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที